Bất động sản nổi bật

Bất động sản mới cập nhật

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 10000 USD/tháng
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 9000 USD/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 25000 USD/tháng
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 14500 USD/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 540 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 2200 USD/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 1200 USD/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 1500 USD/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 26 Tỷ/tổng
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 31 Tỷ/tổng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 550 Triệu/m2
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 22 Tỷ/tổng
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 14 Tỷ/tổng
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 15.9 Tỷ/tổng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 290 Triệu/m2
Diện tích: 39 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 13.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 15 Tỷ/tổng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 300 Triệu/m2
Diện tích: 122 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 26.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 96 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 21.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 170 Triệu/m2
Diện tích: 220 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 31 Tỷ/tổng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 25.8 tỷ 
Diện tích: 71.6 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 20.1 tỷ 
Diện tích: 67 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 36 tỷ 
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 20.5 tỷ 
Diện tích: 155 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 28 tỷ 
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 33 tỷ 
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 35 tỷ 
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 30 tỷ 
Diện tích: 117 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 34.8 tỷ 
Diện tích: 142 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 42.5 tỷ 
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 47 tỷ 
Diện tích: 47 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 24 tỷ 
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 20 tỷ 
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 22 tỷ 
Diện tích: 62 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 23 tỷ 
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 28 tỷ 
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Báo chí nói về chúng tôi

Báo VTV viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Giao dịch BĐS trên Địa Ốc Thủ Đô: Hiệu quả và đáng tin cậy

Địa ốc Thủ Đô chuyên kinh doanh các dịch vụ bất động sản. Công ty có những nhân viên môi giới BĐS giỏi và giàu kinh nghiệm, hiểu biết đầy đủ về luật, linh hoạt, nhạy bén, hết lòng vì khách hàng.

Báo DANTRI viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Nhộn nhịp thị trường mua bán và cho thuê nhà mặt phố Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Ốc Thủ Đô là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản được lập ra với mục đích đem lại những giao dịch thành công, nhanh chóng và làm hài lòng cả bên mua lẫn bên bán.